Black Friday 2022

Pravidla akce:

  • akce je platná pouze 25. 11. 2022
  • slevu je možné využít pouze na nákup nového zboží, cena jedné položky může být maximálně 50 000 Kč vč. DPH
  • sleva se nevztahuje na služby (např. půjčovna, servis, ...) a náhradní díly
  • slevu není možné kombinovat s jinou slevovou akcí
  • sleva 10% bude poskytnuta ze základní doporučené prodejní ceny
  • slevu je možné využít pouze na kamenné prodejně

Pořadatelem této akce je firma Jan Holý, IČ: 423 54 099, DIČ: CZ7011114737 , která organizuje akci s názvem "Black Friday", jež proběhne 25. 11. 2022 na území České republiky (dále jen "akce"). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly: 

Účastníkem akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let nebo právnická osoba (dále jen "účastník akce").

Této akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků.

V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání účastníka akce, které je v rozporu s obchodními podmínkami, těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. 

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.