Provoz eshopu není nijak omezen, odesíláme denně.

Vstupem do prodejny zákazník prohlašuje, že se u něj neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).